TV øker annonse=inntektene

Det gjør også web-TV.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Etter at TV i forrige måned tapte reklamekroner målt mot fjoråret, har kanalen kommet frempå igjen. Det viser månedsstatistikken for reklametall som Mediebyråforeningen utarbeider. Den viser at TV hittil i år har en reklameomsetning på 1,2 milliarder kroner mot 1,16 milliarder i fjor. Dermed vokser TV med 3,4 prosent målt mot fjoråret.

Fall

Dagspressen fortsetter sitt langvarige fall. Samlet faller gruppen med 19,8 prosent i april målt mot samme måned i fjor. Hittil i år har kanalen omsatt for 342,3 millioner kroner mot 426,7 millioner kroner på samme tidspunkt i fjor.

Riksavisene faller noe mindre bratt enn i mars. I år har de omsatt for 107 millioner kroner mot 131 millioner kroner på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 18,4 prosent målt mot fjoråret. I mars var fallet målt mot fjoråret på 21,8 prosent.

Verre er det med region- og lokalavisene som faller 20,4 prosent fra 295 millioner kroner i fjor til 235 millioner kroner i år.  Gruppen har nå 7,5 prosent av den totale reklamekaken som måles av Mediebyråforeningen mot 9,7 prosent i fjor.

Ukepresse og magasiner opplever en bedret trend og ligger nå nesten på nivå med fjoråret. Gruppen har omsatt reklame for 71,2 millioner kroner så langt i år mot 72,7 millioner kroner på samme tid i fjor. Det er en nedgang på to prosent i løpet av tolv måneder. Falltakten er dermed bremset fra 11,9 prosent i forrige måned.

Det samme opplever Fagpressen som bedrer falltakten fra 22,1 prosent i mars til 15,1 prosent i år. Gruppen har per april omsatt for 12,7 millioner kroner, ned fra 14,9 millioner kroner i april i fjor.

Vekstkanaler

Radio opplever fortsatt vekst, og har økt reklameomsetningen fra 128 millioner kroner i fjor til 134,3 millioner kroner i år. Det er en vekst på 4,9 prosent.

Internett fortsetter også den langvarige veksttrenden, og øker den fra 13,8 prosent per mars til 17,5 prosent per april. Internett har samlet så langt i år omsatt for 891,4 millioner kroner mot 758,7 millioner kroner i fjor.

Displayannonser øker omsetningen med 17,7 prosent fra 488,4 millioner kroner til 574,7 millioner kroner. Mobil øker med 29,5 prosent fra 102,5 millioner kroner til 132,8 millioner kroner.

Web-TV øker veksttakten på 9 prosent i mars til 20,5 per april. Gruppen har så langt i år omsatt for 68,9 millioner kroner, fram fra 57,2 millioner kroner i fjor.

Internettsøk omsetter nå reklame for 115 millioner kroner, fram 4 prosent fra 110,6 millioner kroner i fjor.

Omsetningen til globale aktører som Facebook og Google er ikke med i tallene. På Mediedagene i Bergen ble det anslått at de to aktørene alene omsetter for mellom fire og fem milliarder kroner i Norge.

Statistikken utarbeides av Mediebyråforeningen, og viser netto fakturert medieomsetning etter rabatter, men før byråprovisjon.

Powered by Labrador CMS