Olav T. Sandnes er ikke i tvil om at kuttet i momsfritak er med på å gjøre situasjonen ekstra tøff. Han mener det er en del av forklaringen bak kuttprosessen Tv 2 nå står i.

TV 2-sjefen om nye momsregler: 
– En viktig del av bakgrunnen for de kuttene TV 2 nå står i

Men Olav T. Sandnes opplever vilje fra kulturministeren Lubna Jaffery til å finne en løsning.

Publisert

TV 2 har varslet store kutt. Anslagsvis 400 millioner skal barberes fra budsjettene i 2024. 

Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, peker på regjeringens «momsbombe» som en viktig årsak til kuttene som nå kommer.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 ble momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester foreslått avviklet. Regjeringen begrunnet dette med at målet var å hindre at TV-kanalpakker og strømmetjenester kunne selges med redusert moms.

Samtidig begrenset dette også hvor mye video- og lydinnhold en avis kunne ha og fortsatt omsettes avgiftsfritt.

Forslaget gikk igjennom i Stortinget, og det treffer TV 2 hardt.  

Selve fjerningen av momsfritaket gir TV 2 et årlig inntektstap på over 150 millioner kroner. Det er mer enn det maksimale beløpet TV 2 får bevilget for å kompensere for allmennkringkastingsoppdraget

– Ekstra tøft

Sandnes er ikke i tvil om at kuttet i momsfritak er med på å gjøre situasjonen ekstra tøff. 

– Det er en viktig del av bakgrunnen for de kuttene TV 2 nå står i, sier han. 

Problemet, forteller han, er at dette skjer samtidig som en samlet mediebransje opplever tøffere tider.

– TV 2 hadde en negativ lønnsomhet i fjor, vi har det betydelig tøffere nå fordi markedet endrer seg. Med økt inflasjon og lavere forbruk i det norske samfunnet. AS Norge går litt dårligere nå, og det merker vi, forteller Sandnes. 

Han legger til: 

– Det er mye penger vi skal spare.

Han peker på at det ville vært behov for å ta ned kostnadene uavhengig av momsendringen, men at de endringen gjør behovet større.

Krever fritak gjeninnført

For å komme kritikerne litt i møte, sendte regjeringen i mai ut et forslag på høring som skal gjøre det lettere for nettaviser å bruke lyd og video aktivt, uten å måtte betale moms. 

De fleste norske  mediehus vil med dette forslaget unngå å bli rammet av momsendringen regjeringen kom med i fjor høst. Unntaket er TV 2, hvor levende bilder utgjør en større andel av den redaksjonelle produksjonen enn tekst.

I et felles høringssvar Mediebedriftenes Landsforening, Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk lokalradioforbund om at momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester i all hovedsak gjeninnføres.

En samlet mediebransje stiller seg bak kravet om at nyhetsformidling gjennom både tekst, lyd og levende bilder er likeverdige og må likebehandles. Også når det gjelder moms.

– Vi beveger oss alle i en retning hvor nyhetsjournalistikken inneholder mer lyd og levende bilder. Det er nyhetsinnholdet som er avgjørende, ikke hvordan det formidles. Momsfritaket er et viktig virkemiddel som nå faller bort, sier Sandnes som forventer at kulturministeren i statsbudsjettet – som legges fram 6. oktober – viser hvordan hun og regjeringen vil forsøke å sikre et plattformnøytralt momsfritak. 

Han legger til: 

– Jeg opplever et sterkt engasjement og vilje fra den nye kultur- og likestillingsministeren Lubna Jaffery til å finne en løsning.

– En krevende prosess

Hva regjeringen til slutt bestemmer seg for er fortsatt uvisst.  I mellomtiden har TV 2 og Sandnes sett seg nødt til å starte jobben med å finne løsninger på økonomiske utfordringene. 

Tirsdag denne uken ble det kjent at TV 2 tilbyr gavepensjon til alle over 60 år

– Vi jobber nå med å prioritere mellom mange forskjellige alternative tiltak, med tanke på hvordan vi skal ta ut så mye kostnader, forteller TV 2-sjefen. 

Han fortsetter: 

– I stedet for å vente til alt er klart, går vi ut nå med et tilbud til de over 60 år. Nøyaktig hva som skal til for å nå kuttene er ikke klart enda, det er en krevende prosess. Det gjør vondt for enhver aktør som har et sterkt ønske om å være en viktig faktor i det norske samfunnet som et redaktørstyrt medie.

Powered by Labrador CMS