– I påsken deaktiverte jeg Twitter-kontoen min fordi jeg kjente at det ble for mye. Det er noen som er veldig aktive, og de ser jo ikke hvor mye det blir når jeg får 400 notifikasjoner hver gang jeg skrur på, forteller Sigrid Sollund til Journalisten.
– I påsken deaktiverte jeg Twitter-kontoen min fordi jeg kjente at det ble for mye. Det er noen som er veldig aktive, og de ser jo ikke hvor mye det blir når jeg får 400 notifikasjoner hver gang jeg skrur på, forteller Sigrid Sollund til Journalisten.

ME-journalistikk: – Gir vi opp, har vi spilt fallitt

Et felt preget av veldig lite samtale, mener Dagsnytt 18-programleder Sigrid Sollund.

Publisert

Programleder for Dagsnytt 18, Sigrid Sollund, har i flere år hatt ME-saken oppe til diskusjon i radioprogrammet. Selv om det til tider har vært belastende, har hun ikke sluppet taket. 

Hun bekrefter at det er et vanskelig tema å dekke. 

– Jeg har prøvd å ikke slippe det, eller ikke bli lei, sier hun til Journalisten. 

Hun forteller at NRK og Dagsnytt 18 har gjort mange forsøk på å få til konstruktive diskusjoner og møter for å løse opp i misforståelsene og fordommene debattantene og lytterne muligens kan ha mot hverandre. 

– Jeg vet ikke hvor heldig det har vært, men jeg vil si det er et felt som er preget av veldig lite samtale. 

Stormer ekstra når ME blir tema

Sollund mener inntrykket av at ME-debatten er polarisert, forståelsen av at den kun består av to leirer, er en forenkling av saken. 

Hennes inntrykk er at debatten er mye mer nyansert enn det kan bli oppfattet utenfra. 

Sollund mener det er lett for mange å tolke det dit hen at forskere støtter den siden de selv forsker på, enten de forsker på biologiske eller psykologiske faktorer.

– Sett utenfra kan det virke som om mennesker på den ene siden av konflikten opplever de som kalles ME-aktivister som en innflytelsesrik og truende gjeng, mens de som befinner seg i den andre enden tvert imot føler at de tilhører en maktesløs, utsatt og sårbar gruppe, sier hun. 

Hun legger til: 

– Det illustrerer hvor vanskelig det kan være å få til gode samtaler på dette feltet, fordi det fort blir nært og personlig for alle involverte.

Får også takkemeldinger

Sollund har også merket at det stormer ekstra når ME-saken er oppe til debatt i radioprogrammet, samtidig er det ikke bare negativt det som dukker opp av tilbakemeldinger. 

– Fra mange ME-pasienter får jeg ofte meldinger som: «Tusen takk for at du i det hele tatt orker». Det er ikke sånn at jeg har opplevd det som en sint og kravstor gjeng, men så er det jo også sånn at jeg snakker med forskere som sier de ikke orker å delta i diskusjonen, fordi det er for belastende. 

Hun mener det er et veldig stort problem at forskere og journalister ikke lenger orker å skrive om temaet.  

– Det er ikke hensiktsmessig for noen, forteller hun. 

Må tørre

Sollund og Dagsnytt 18 kommer ikke til å slippe ME-tematikken. Prinsipielt mener hun at utgangspunktet må være at de ikke kan ha temaer de ikke tør å gå inn i. 

– I påsken deaktiverte jeg Twitter-kontoen min fordi jeg kjente at det ble for mye. Det er noen som er veldig aktive og de ser jo ikke hvor mye det blir når jeg får 400 notifikasjoner hver gang jeg skrur på, forteller hun. 

Hun legger til: 

– Men jeg skal jo selvfølgelig tåle det. Det går ikke på meg som menneske, men det gjør jo at vi tenker: Orker vi å ta denne debatten? 

– Det er flere andre tilsvarende temaer hvor vi tenker: «Ok, skal vi orke dette, skal vi tørre?» Om vi gir opp snevrer vi det inn, da har vi jo spilt fallitt. 

Powered by Labrador CMS